Pitkän aikavälin kehityssuunnitelma

Tehoa, tarkkuutta ja tuottavuutta.

Kehitystä jatkuvaan kasvuun

Mitä yritykseni saa pitkän aikavälin kehityssuunnitelmasta?

Lyhestä sanottuna: saatte vähemmän hukkaa, enemmän hyötyä. Ratkaisemme ongelmia, jotka ovat kasvun, kilpailukyvyn tai tuottavuuden hidasteena tai jopa esteenä.

Miten jatkamme toimintojen kehittämistä pitkällä aikavälillä?

Pitkän aikavälin kehityssuunnitelma jatkaa prosessien ja toimintojen kehittämistä tehtäväanalytiikan sekä lyhellä aikavälillä saatujen hyötyjen jälkeen. Kasvua ja toiminnan kehitystä haetaan prosessi- ja mentelmäkehityksellä, järjestelmien kehityksellä, uudenlaisilla layouteilla sekä automaation sekä robotiikan avulla.

Oikeanlainen varastonhallintajärjestelmä tukee prosessien tehokasta läpimenoaikaa. Analysoimme nykyisen järjestelmänne ja teemme kehitysehdotuksen toiminnallisuuden kehittämisestä tai uuden järjestelmän tarpeesta.

Tehokas varaston ja tuotannon layout parantaa virtausta ja pienentää liikehukkaa. Kasvua voivat myös vauhdittaa automaatio sekä robotiikka. Me vastaamme toivottujen ratkaisuiden hankinnasta ja tarvittaessa käyttöönotosta, perehdytyksestä ja ylläpidosta.

Miksi yritykseni kannattaa panostaa pitkän aikavälin kehityssuunnitelmaan?

Asiakkaidemme kanssa saavutamme tyypillisesti seuraavanlaisia vaikutuksia:

 • Lisävolyymi
 • Työtuntimäärien väheneminen / tehokkaampi käyttö
 • Laadun ja nopeuden kasvu
 • Työn kuormittavuuden pieneneminen
 • Inventoinnin tarkkuuden kasvu ja nopeuden nousu
 • Investointilaskelma

Esimerkki raportoinnista

Näiden vaikutusten yhteismitallinen seuraus on tuottavuuden kasvu, kustannussäästöt, pienempi hukka ja hiilijalanjälki. Jatketaanko yhdessä eteenpäin?

Ensimmäinen Ziirto on ottaa yhteyttä.

Yhteydenotto menee Toni Salmiselle ja Mika Eskolalle. Heistä jompikumpi on yhteydessä sinuun viimeistään seuraavana arkipäivänä.

  MIKÄLI TAHDOT LISÄTIETOJA, OLETHAN YHTEYDESSÄ

   X